سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
رأی با تأمل حاصل می شود و رأی خام پشتیبان بدی است . [امام علی علیه السلام]